Vastuvõtukord, avaldus

Lasteaeda vastuvõtt toimub Lääne-Harju Valla vastava korra alusel. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka mujal sissekirjutusega lapsi.