Padise Lasteaed

MEIE MEESKOND ÕPIB!

Padise lasteaia meeskondlik koolitusprojekt “”TEADMISED LOOVAD TASAKAALU”” toimub aastal 2020 ja on rahastatud 4 937,25 € Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Projekti eesmärgid:

  • meeskonnaliikmete vahel on vähenenud barjäärid, oleme avatumad ja usaldavamad
  • töötajad on huvitatumad ja valmis enam pingutama ühiste eesmärkide nimel
  • uued teadmised toetavad töötajaid igapäevatöös ja loovad tasakaalu meis endis

Oodatavad tulemused:

  • õpetajad mõistavad kaasava hariduse põhimõtteid, tunnevad lapse kognitiivse, kõne ja sotsiaalse arengu seaduspärasusi varases eas
  • õpetajad oskavad märgata hariduslike erivajadustega lapsi, neid sulandada rühma ja korraldada edukalt kogu grupi igapäevaseid tegevusi
  • õpetajad kasutavad mitteverbaalse kommunikatsiooni märke
  • toimetulek agressiivse käitumisega

Koolitusprogramm:

1. koolitus “Mitteverbaalne kommunikatsioon pedagoogina” – lektor pikaajalise kogemusega verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni koolitaja/nõustaja, juhtimisteaduste doktorant Ülli Kukumägi

2. koolitus “Füüsiline agressioon lasteaias: ennetus ja sekkumisvõimalused” – lektor kliiniline lastepsühholoog ja sertifitseeritud verge metoodika treener  Airiin Demir

3. koolitus “Lapse lugema ja kirjutama õpetamisest eelkoolieas” – lektor haridusteaduste magister, alushariduse pedagoog/nõustaja Jelena Sepp

Related Post