Dokumendid

Lapsele koha taotlemiseks esitab vanem avalduse haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO kaudu.

Erandjuhtumil, kui infosüsteemi ARNO kasutamise võimalus puudub, võib vallavalitsusele esitada allkirjastatud AVALDUSE elektrooniliselt aadressile info@laaneharju.ee või paberikandjal Lääne-Harju Vallavalitsuse sekretärile aadressil Paldiski linn, Rae 38.

Lapse lasteasutusest väljaarvamine:
Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem vähemalt 14 päeva enne lahkumist infosüsteemi ARNO kaudu või allkirjastatud lasteaiast lahkumise avalduse lasteaia direktorile.

Kõik vajalikud dokumendid leiate Lääne-Harju Vallavalitsuse kodulehelt korrad ja vormid

Lasteaiakoha taotluse e-vorm
Padise Lasteaia dokumendiregister