Padise Lasteaed

MUUTUS LASTEAIATASU!

Jaanuarist 2020 on lasteaiatasu 50 eurot kuus, mis sisaldab nii kohatasu kui toiduraha. Kui perest käib lasteaias 2 või enam last, siis teise lapse eest on tasu 50% ja kolmas laps saab tasuta lasteaias käia. Pered saavad tulumaksu tagastust kogu lasteaiatasult. Lapse puudumisel tasaarveldust ei tehta. Lapse puudumisest palume ka edaspidi lasteaeda teavitada, et oskaksime võimalikult täpse koguse süüa valmistada. Kui lapsel ja 1 vanemal on sissekirjutus mujal, tuleb tasuda lisaks kohatasule ka toiduraha 1,80 päeva eest ja ei laiene soodustused pere 2. ja 3.lapsele. ​Lasteaiatasu arvetega tekkivad probleemid lahendatakse lasteaia direktori kaasabil või otse Lääne-Harju Vallavalituse raamatupidamisosakonnas Paldiski Rae 38, tel 6790624, raamatupidamine@laaneharju.ee

Related Post

MEIE MEESKOND ÕPIB!MEIE MEESKOND ÕPIB!

Padise lasteaia meeskondlik koolitusprojekt “”TEADMISED LOOVAD TASAKAALU”” toimub aastal 2020 ja on rahastatud 4 937,25 € Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Projekti eesmärgid: meeskonnaliikmete vahel on vähenenud barjäärid, oleme avatumad ja usaldavamad