Üldtööplaan, eesmärgid

2020-2021 läbiv teema:  Looduse ilu loob õppimise himu.

Eesmärgid:

  • Läbi mängulise õppe- ja kasvatusprotsessi tärkavad huvi ja soov uurida, katsetada, avastada ja mõista meid ümbritsevat.
  • Laps oskab seostada ja väljendada oma mõtteid, tundeid, väärtustada ja hoida keskkonda.
  • Laps huvitub loodusest ja väärtustab oma tervist läbi õues õppe ja aktiivse liikumise.

Põhisuund õppe- ja kasvatustöö sisukamaks muutmisel:

  • Planeeritud õppekäigud kõikidele vanuseastmetele 2 korda kuus õueväravast välja loodusesse.
  • Õuesõppe võimaluste aktiivsem kasutamine.
  • Keskkonnahoid ja -väärtustamine.
Eesmärgid laste arendamiseks 1 – 5 eluaastani – SAAN ISE HAKKAMA.
Eesmärgid laste arendamiseks 5 – 7 eluaastani – SAAN KOOLIS HAKKAMA