Padise Lasteaed

Erasmus+ koostööprojekt: jätkusuutlikkus igasse rühmaruumi!

Eelmise aasta jaanuaris panime Padise Lasteaias kokku „rohelise“ töögrupi, kelle töö eesmärgiks on arendada ja juurutada lasteaias keskkonnasäästlikku mõtteviisi igal võimalikul viisil. Töögruppi kuulub töötaja igast rühmast, lapsevanemate esindaja ja juhtkond. Igal aastal valitakse ühiselt välja Rohelise Kooli teemad, mille suunas tehakse pidevat tööd ning püütakse lasteaia elu jätkusuutlikult edendada. Töögruppi moodustades oli kohe alguses teada, et kõikide meie mõtete realiseerimiseks on meil vaja leida lisarahastust. Tänaseks on Padise Lasteaed juhtimas Erasmus+ koostööprojekti, mille eesmärgiks on kestliku arengu põhimõtete juurutamine nii lastes, töötajates kui ka kogukonnas.
Kogu projekt sai alguse tegelikult juba möödunud aasta aprillis kui lasteaia direktor käis Poolas koostööseminaril ning leidis ühiselt Islandi ja Belgia lasteaedade direktoritega, et tegelikult oleks antud teema raames üksteiselt nii mõndagi õppida. Varssavis sai pandud kokku kogu projekti põhi ja sisu ning otsustasime suure õhinaga taotleda Erasmus+
koostööprojekti maksimaalset summat 60 000 eurot. Kuigi idee tundus esialgu utoopiline ning rahastus pigem ebatõenäoline siis peale mitmete veebikoosolekute ja kümnete meilide vahetamist sai projekt valmis ja teele saadetud veel viimastel minutitel. Sellele järgnes tõeline üllatus, sest saime positiivse rahastuse kogu taotletud summale.
Kuigi projekt on alles lapsekingades ning suur töö ootab veel tegemist siis plaanid on meil suured – saadud toetusest korraldame õpetajatele õpirändeid ning töötube Islandil ja Belgias kogemuste nippide vahetamise eesmärgil. Samuti on plaanis uuendada lasteaia õueala ja õuesõppe võimalusi ning korraldada vallaülene rohekonverents. Kogu projekti mõte on toetada süvitsi lasteaia ning sealjuures kogukonna samme jätkusuutliku keskkonna poole.
Oleme teoorias väga tugevad, kuid vajame praktiliste sammude jaoks julgemat pealehakkamist ning sihikindlamat tegutsemist ja loodame, et just see Erasmus+ projekt meid sellel teel toetab.

Related Post