Päev: 3. november 2020

PADISE LASTEAIA MEESKONDLIK KOOLITUSPROJEKT „TEADMISED LOOVAD TASAKAALU”PADISE LASTEAIA MEESKONDLIK KOOLITUSPROJEKT „TEADMISED LOOVAD TASAKAALU”

Taotlesime edukalt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist „Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused” meetmest 4 937,25 €. Lasteaia eelarvelised vahendid ei võimalda planeerida ühiseid meeskondlikke koolitusi, aga elulised vajadused selleks on